Българска асоциация за управление на хора е неправителствена организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене:
Дейности

Асоциацията организира различни семинари, уъркшопове, обучения, дискусии и кръгли маси в областта на развитието на човешките ресурси. Поддържа уеб страница, изготвя и разпространява месечно електронно издание за новини и актуална информация в областта на човешките ресурси и дейността на сдружението.
Всяка година асоциацията организира конференции с международно участие, на които се представят известни български и чуждестранни практици, консултанти и изследователи в сферата на управлението на хора, специалисти от големи компании и водещи университети.
Членовете на асоциацията са активен партньор в различни проекти, проучвания и изследвания. Асоциацията работи по различни проекти.
Конкурсът за Годишните награди на асоциацията заема важно място в дейността й .
Copyright © 2019 БАУХ  | За реклама  | Контакти