Българска асоциация за управление на хора е неправителствена организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене:
За рекламаОдобрено от УС на 28.09.2010г.
Валидно от  01.10.2010г.

Българска асоциация за управление на хора ви предоставя възможност да рекламирате чрез:
 
- Седмични рубрики от Българска асоциация за управление на хора
- Месечен електронен бюлетин - Информатор на Българска асоциация за управление на хора
- експресен индивидуален директен имейл
 
 
За реклама в седмични Рубрики от Българска асоциация за управление на хора
 
Седмични Рубрики от Българска асоциация за управление на хора се излъчват веднъж седмично /сряда/ и достигат с директен имейл до повече от 2000 получателя, членове на асоциацията, корпоративни и индивидуални. Аудиторията е от различни браншове, предимно работещи в областта Управление и развитие на човешките ресурси.
 
Вашата информация ще бъде публикувана в рубриката „Платени съобщения“ чрез кратък текст до 120 символа, от който чрез линк ще се отваря по-подробната информация на съобщението ви (в страници PDF формат или на уеб-страницата ви) - по избор на рекламодателя.
 
Цените са в зависимост от вида и обема на съобщението, както следва:
   
ВИД ОБЯВА / СЪОБЩЕНИЕ
 
Такса за членове
 
Такса за НЕчленове
 
Обява за вакантна позиция 
100 лв.
210 лв.
  
Обява за семинарно обучение
 
150 лв.
280 лв.
Обява за събитие
 
 
200 лв.
350 лв.
Обява за провеждане на проучване/анкета
 
200 лв.
350 лв.
Обява за образователни програми
 
200 лв.
350 лв.
Обява с рекламна цел за фирмата
 
250 лв.
420 лв.
При повече от 1 страници, всяка следваща страница се заплаща Х 25 лв. (за членове) и Х 40лв. (за нечленове на Българска асоциация за управление на хора
Цените са в лева, без ДДС, за една страница

  

Отстъпки:
За второ излъчване в рамките на един месец – 5 % отстъпка;
При едновременно заявяване на последователно :
- четири излъчвания - 7%, отстъпка вкл. и на първото излъчване;
- от пет до дванадесет излъчвания – 10 % отстъпка вкл. и на първото излъчване;
- излъчване за период по-голям от 3 месеца – отстъпка по договаряне
 
Плащането се осъществява при одобрение на заявката.
 
За реклама в Информатор на Българска асоциация за управление на хора
 
Месечно електронно издание на Българска асоциация за управление на хора.
 
Изданията на Информатор достигат до над 2000 получателя чрез директен имейл.
Информатор е в размер А4, PDF формат.
 
Той се публикува за постоянно и в уеб-страницата на асоциацията.
 
 
Цените за публикуване:
 
РАЗМЕРИ
НА
ОБЯВА / СЪОБЩ-

ЕНИЕ
Цена за членове
/ лв./
Цена за НЕчленове
/лв./
Обява
за
вакантна
позиция
Обява за
обучение, 
семинар,

или конферен-
ция
Обява с
рекламна
цел за
фирмата
Обява за
вакантна
позиция
Обява за
обучение, 
семинар,

или
конферен-

ция
Обява с
рекламна
цел за
фирмата
1 стр. формат А4
200,00
280,00
480,00
392,00
504,00
840,00
1/2 стр. от А4
100,00
140,00
240,00
196,00
252,00
420,00
1/4 стр. от А4
50,00
70,00
120,00
98,00
126,00
210,00
1/8 стр. от А4
25,00
35,00
60,00
49,00
63,00
105,00

Цените са в лева, без ДДС.

 
Отстъпки:
- 2 (две) обяви в последователни издания - 10 % отстъпка, за двете заявени едновременно;
- 3 (три) обяви в последователни издания - 15% за трите заявени едновременно;
- 6 (шест) обяви в последователни издания - 20% за шестте заявени едновременно.
 
Плащането се осъществява при одобрение на заявката.
 
 
За реклама чрез експресен индивидуален директен имейл
 
Съобщението ви се изпраща до над 2000 получателя чрез директен имейл в прикачен файл или линк към уеб страницата ви. Вие имате възможност да посочите точно време (конкретен ден и час), в рамките на работната седмица, когато да се излъчи рекламата ви.
 
Цените са в зависимост от вида и обема на съобщението, както следва:

ВИД ОБЯВА / СЪОБЩЕНИЕ
 
Такса за членове
 
Такса за НЕчленове
 
Обява за вакантна позиция 
200 лв.
420 лв.
  
Обява за семинарно обучение
 
300 лв.
560 лв.
Обява за събитие
 
 
400 лв.
700 лв.
Обява за провеждане на проучване/анкета
 
400 лв.
700 лв.
Обява за образователни програми
 
400 лв.
700 лв.
Обява с рекламна цел за фирмата
 
500 лв.
840 лв.
При повече от 1 страници, всяка следваща страница се заплаща Х 50 лв. (за членове) и Х 80лв. (за нечленове на БАУХ) Цените са в лева, без ДДС, за една страница

 Отстъпки: по договаряне

Copyright © 2019 БАУХ  | За реклама  | Контакти