Българска асоциация за управление на хора е неправителствена организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене:


Месечно издание

Месечно електронно издание на БАУХ


Copyright © 2013 БАУХ  | За реклама  | Контакти
Powered by