Българска асоциация за управление на хора е неправителствена
организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага
и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене:
Контакти

Българска асоциация за управление
на хора
/офис/
ул.”Княз Александър І” 16Б, ет. 4, ап.14
София - 1000
Тел. (02)950 10 90, 950 10 91
e-mail: bapm@bapm.bg

Данни за фактура:
Сдружение Българска асоциация за управление на хора
ул. Княз Александър І 16Б, ет. 4, ап. 14
гр. София, 1000
ЕИК: 175012964
ДДС №: BG175012964
МОЛ: Миглена Узунова-Цекова

Разплащателна сметка:
IBAN BG23BPBI79401055944001
BIC - BPBIBGSF
Юробанк България АД
Клон - София, ул. Съборна 3
Геновева Бакърджиева
Изпълнителен директор
gbakardjieva@bapm.bg

Екатерина Тонова
Мениджър Общност
etonova@bapm.bg

Катерина Бозаджиева
Офис мениджър
kbozadzhieva@bapm.bg

 
 

Ако имате интересни и креативни идеи за дейността на асоциацията - нови формати, актуални теми, интересни лектори, препоръки към нас, споделете ги!
 
Име и фамилия*
 
E-mail*
 
Вашата идея/предложение*
 
Ако желаете, споделете от къде идва интересът ви към управлението на хора?
 
Код*:

(Моля, препишете текста от картинката)
 
 
Copyright © 2019 БАУХ  | За реклама  | Контакти