Българска асоциация за управление на хора е неправителствена
организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага
и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене:
Корпоративно членство

Корпоративното членство дава възможност на юридически лица да бъдат членове на асоциацията. При него всички служители на компанията имат статут на членове на асоциацията и могат да се възползват от съответните ползи. Компанията може да се възползва от отстъпки и при разпространение на свои обяви до членската маса на асоциацията.

Встъпителна такса – 100.00 лв /освобождават се фирми, чиито служители имат активно индивидуално членство към момента на подаване на заявление за корпоративно членство/.

Корпоративен членски внос /валиден от 01.01.2015г., съгласно решение на Общо събрание/:
Членски внос БРОЙ СЛУЖИТЕЛИ В КОМПАНИЯТА
250.00 лв 0 – 50 души
500.00 лв 51 – 250 души
800.00 лв 251 – и повечеCopyright © 2022 БАУХ  | За реклама  | Контакти