Българска асоциация за управление на хора е неправителствена организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене:

 • преди 11 месеца

  Семинари и дискусии

  Общо събрание на БАУХ
  София, Петък, 16 Март 2018 г.
  Начало: Петък, 16 Март 2018 г.

  Достъп: Само за членове на БАУХ

  Организатор: Българска асоциация за управление на хора

  Място на провеждане: Софарма Бизнес Тауърс, сграда Б, ет. 3, зала „Запад“ (ул. Лъчезар Станчев № 5)
 

Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация за управление на хора – БАУХ“ – София, свиква годишно общо събрание на членовете на сдружението на 16.03.2018 г. в 14 ч. в София, Софарма Бизнес Тауърс, сграда Б, ет. 3, зала „Запад“ (ул. Лъчезар Станчев № 5)

Дневен ред:

1. отчет за дейността на управителния съвет на сдружението през 2017 г.;
2. доклад на контролния съвет на сдружението за финансовото състояние на сдружението през 2017 г.;
3. освобождаване от длъжност и от отговорност за дейността на член на управителния съвет на сдружението;
4. избор на нов член на управителния съвет на сдружението на мястото на освободения;
5. попълване състава на Сертификационния съвет на БАУХ;
6. приемане на Етичен кодекс на сдружението и избор на членове на Комисия по професионална етика към БАУХ;
7. приемане на план-програма и бюджет за 2018 г.;
8. разни.

Поканата е публикувана в Държавен вестник, бр. 102, 22.12.2017 г.


Можете да се запознаете с документите, които ще бъдат разглеждани в дневния ред на Общото събрание:


- Отчет за дейността на Управителния съвет на БАУХ за 2017 г.
- Предложение за нов Етичен кодекс на БАУХ
- Предложение за план-програма за 2018 г.
- Предложение за бюджет за 2018 г.


 


Съгласно чл. 20, ал. 1 от устава на сдружението при липса на кворум събранието ще се проведе на същото място при същия дневен ред 30 минути по-късно от първоначално обявения час независимо от броя на представените членове.

Всички представители на корпоративни членове на асоциацията е необходимо да носят със себе си пълномощно от официалния представляващ организацията, освен ако самите те не са това лице.

Водещи събития
преди 5 години
I-ва конференция за управление на хора - "Иновации в управлението на хора"
преди 4 години
Церемония по връчване на Годишните HR награди 2014 на Българска асоциация за управление на хора
преди 4 години
На кафе със САП Лабс България
преди 3 години
Стратегии и практики по управление на хора от Централна и Източна Европа
преди 3 години
40 иновативни HR практики
преди 2 години
Ноемврийска конференция "Maximizing Human and Organizational Capabilities"
преди 11 месеца
Майска конференция на БАУХ


Copyright © 2018 БАУХ  | За реклама  | Контакти