Българска асоциация за управление на хора е неправителствена организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене: • Семинари и дискусии

  Извънредно общо събрание на БАУХ - 13 ноември 2018 г.
  София, Вторник, 13 Ноември 2018 г.
  Начало: Вторник, 13 Ноември 2018 г.

  Достъп: Свободен, само за членовете на БАУХ

  Организатор: БАУХ

  Място на провеждане: Софарма Бизнес Тауърс, сграда Б, зала „Запад“ /ул. Лъчезар Станчев №5/

Извънредно общо събрание на БАУХ - 13 ноември 2018 г.

Покана за извънредно общо събрание на БАУХ , публикувана в брой 83 на "Държавен вестник" от 09.10.2018 г.:

Управителният съвет на сдружение “Българска асоциация за управление на хора”, с ЕИК 175012964 по описа на ТРРЮЛНЦ при АВ, свиква извънредно общо събрание на членовете на сдружението на 13.11.2018 г., в гр.София, Софарма Бизнес Тауърс, сграда Б, зала „Запад“ /ул. Лъчезар Станчев №5/ , от 9.00 часа, при дневен ред:
     1. Обсъждане и приемане на Етичен кодекс на Българската асоциация за управление на хора;
     2. Изменение и допълнение на Устава на сдружението;
     3. Избор на членове на Комисия по професионална етика на сдружението;
     4. Разни.
Съгласно чл.20, ал.1 от Устава на сдружението, при липса на кворум заседанието на ОС ще се проведе на същото място, при същия дневен ред, 30 минути по-късно от първоначално обявения час, независимо от броя на представените членове.   Всички представители на корпоративни членове на асоциацията е необходимо да носят със себе си пълномощно от официалния представляващ организацията, освен ако самите те не са това лице.  
Документи за обсъждане: Проект за Етичен кодекс на БАУХ и Проект за изменение и допълнение на Устава на БАУХ. 

Водещи събития
преди 5 години
I-ва конференция за управление на хора - "Иновации в управлението на хора"
преди 4 години
Церемония по връчване на Годишните HR награди 2014 на Българска асоциация за управление на хора
преди 4 години
На кафе със САП Лабс България
преди 4 години
Стратегии и практики по управление на хора от Централна и Източна Европа
преди 3 години
40 иновативни HR практики
преди 3 години
Ноемврийска конференция "Maximizing Human and Organizational Capabilities"
преди 1 година
Майска конференция на БАУХ


Copyright © 2019 БАУХ  | За реклама  | Контакти