Българска асоциация за управление на хора е неправителствена
организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага
и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене: • Семинари и дискусии

  GDPR, анализ на риска и оценка на въздействието
  София, Вторник, 26 Ноември 2019 г.
  Начало: Вторник, 26 Ноември 2019 г.

  Достъп: Свободен за членове на БАУХ, но изисква регистрация

  Организатор: БАУХ

  Място на провеждане: Стопански факултет на СУ, бул. Цариградско шосе № 125, бл. 3, ет. 2
 

На 26 ноември 2019 г. Българска асоциация за управление на хора организира за своите членове семинар на тема "GDPR, анализ на риска и оценка на въздействието". Лектори ще бъдат: Цанко Цолов, член на Комисията за защита на личните данни, на Съвместни надзорни органи към Съвета на ЕС (Съвместен надзорен орган на Европол и Съвместен надзорен орган за Шенген) както и на Координационната група за надзор на Европейската система за автоматизирана идентификация на пръстови отпечатъци (Евродак) и Доротея Смиленова, член на УС на Българска Асоциация за защита на личните данни, завършила "Международна търговия и право" и "Право на Европейския съюз" в Университет "Пол Сезан", Франция и право в ПУ "Паисий Хилендарски". Работила е като експерт в Комисията за защита на личните данни.


На семинара ще бъдат разгледани основно два аспекта


Практическо прилагане на изискванията на Общият регламент за защита на данните (679/2016) в практиката на HR


Това ще бъде една добра ретроспекция на нормите, практиката на надзора и споделяне на добри практики за дейността на HR от различните нива. Насочен е към висшия и оперативен мениджмънт, както и към изпълнители и консултанти в областта на управлението на човешките ресурси.


Анализ на риска и Оценка на въздействието


Нещо непознато и плашещо, но почти универсален инструмент за доказване на съответствие с нормите на Общият регламент. Ще акцентираме върху стандартите, но доведени до разбираем език и практически реализуеми в условията на вашата организация.


Програма:


9:30 10:15 - Обработка на лични данни за служители на организацията - нормативна база


10:15 -11:00 Практика на КЗЛД и Европейския борд за защита на данните в областта на обработка на личните данни за служители на организациите.


11:00-11:15 кафе пауза


11:15-12:00 - Анализ на риска и оценка на въздействието - механизми за постигане и демонстриране на съответствие с изискванията на Общият Регламент за защита на данните.


12:00 - 12:30 Процедури и Техники за извършване на оценка на риска в съответствие със стандарти ISO 31000 и ISO 31010


12:30 - 13:00 Дискусия по проблеми на защитата на личните данни


Направете своята регистрация за събитието ТУК!

Водещи събития
преди 6 години
I-ва конференция за управление на хора - "Иновации в управлението на хора"
преди 5 години
Церемония по връчване на Годишните HR награди 2014 на Българска асоциация за управление на хора
преди 5 години
На кафе със САП Лабс България
преди 5 години
Стратегии и практики по управление на хора от Централна и Източна Европа
преди 5 години
40 иновативни HR практики
преди 4 години
Ноемврийска конференция "Maximizing Human and Organizational Capabilities"
преди 2 години
Майска конференция на БАУХ


Copyright © 2020 БАУХ  | За реклама  | Контакти