Българска асоциация за управление на хора е неправителствена
организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага
и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене: • Конференции

  ОТЛАГА СЕ! Редовно годишно Общо събрание на членовете на сдружение “Българска асоциация за управление на хора – БАУХ” на 12.03.2020 г.
  София, Четвъртък, 12 Март 2020 г.
  Начало: Четвъртък, 12 Март 2020 г.

  Достъп: Само за членове на БАУХ, заплатили членския си внос за 2020 г. При корпоративно членство, право на глас ще има един представител на фирмата

  Организатор: БАУХ

  Място на провеждане: гр.София, ул. Лъчезар Станчев №5, Софарма Бизнес Тауърс, Търговски център – партер, Софарма Ивент Център, зала 3
 

Управителният съвет на сдружение “Българска асоциация за управление на хора – БАУХ”, ЕИК по описа на ТРРЮЛНЦ 175012964, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.15, ал.3 от Устава на сдружението, свиква редовно годишно Общо събрание на членовете на сдружение “Българска асоциация за управление на хора – БАУХ” на 12.03.2020г., в гр.София, ул. Лъчезар Станчев №5, Софарма Бизнес Тауърс, Търговски център – партер, Софарма Ивент Център, зала 3, от 13.00 часа, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Управителния съвет на сдружението през 2019г.;
2. Доклад на Контролния съвет на сдружението за финансовото състояние на сдружението през 2019г.;
3. Приемане на годишни финансови отчети на сдружението за 2019г.;
4. Освобождаване от длъжност и от отговорност за дейността като член на Управителния съвет на сдружението на Галина Лазарова Георгиева;
5. Избор на нов член на Управителния съвет на сдружението на мястото на освободения;
6. Приемане на план-програма и бюджет за 2020г.;
7. Разни.

Съгласно чл.20, ал.1 от Устава на сдружението, при липса на кворум заседанието на ОС ще се проведе на същото място, при същия дневен ред, един час по-късно от първоначално обявения час, независимо от броя на представените членове.


За корпоративни членове: Ако официално представлявящото компанията лице няма възможност да присъства, би следвало да упълномощи свой представител, като текстът на пълномощното е обвързан специално с конкретното ОС. Пълномощното трябва да се носи в оригинал на Събранието.


Поканата за Общото събрание е публикувана ДВ бр.6 от 21.01.2020 г.


Уважаеми членове на БАУХ, всеки от вас може да изпрати своето заявление, с което да кандидатства за освободеното място в Управителния съвет на Асоциацията, до 28 февруари 2020 г. на адреса на Асоциацията. ТУК може да намерите правилата за кандидатстване, а ТУК - заявлението, което трябва да подадете. Ще очакваме вашите заявления и в Word и в pdf формати.

Водещи събития
преди 6 години
I-ва конференция за управление на хора - "Иновации в управлението на хора"
преди 6 години
Церемония по връчване на Годишните HR награди 2014 на Българска асоциация за управление на хора
преди 5 години
На кафе със САП Лабс България
преди 5 години
Стратегии и практики по управление на хора от Централна и Източна Европа
преди 5 години
40 иновативни HR практики
преди 4 години
Ноемврийска конференция "Maximizing Human and Organizational Capabilities"
преди 2 години
Майска конференция на БАУХ


Copyright © 2020 БАУХ  | За реклама  | Контакти