Българска асоциация за управление на хора е неправителствена
организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага
и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене:
Индивидуално членство

Индивидуалното членство дава възможност на физически лица да бъдат членове на асоциацията. Членството е обвързано с човека, а не с конкретната организация, в която той работи към момента.

За членове със съществуващо членство, заплатили членския си внос за предходната година членският внос е 100.00 лева

За нови членове:

1. За работещи, встъпителната такса е 50.00 лв
Членски внос:
- м. януари – декември – 100.00 лв
- м. април – декември – 75 лв
- м. юли – декември – 50 лв
- м. октомври – декември – 25 лв

2. За редовни студенти и пенсионери, Встъпителна такса е 10.00 лв
Членски внос за неработещи студенти, след представяне на уверениe от учебното заведение:
- м. януари – декември – 50.00 лв
- м. април – декември – 40.00 лв
- м. юли – декември – 30.00 лв
- м. октомври – декември – 15.00 лвCopyright © 2022 БАУХ  | За реклама  | Контакти