Българска асоциация за управление на хора е неправителствена организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене:
Управление

Общото събрание (ОС) е колективен върховен орган на управление на сдружението. В него участват всички негови членове , както индивидуално, така и юридически лица. Работата на Общото събрание, неговите функции, права и задължения, ред на функциониране са описани в чл. 13 – 21 от Устава на Българска асоциация за управление на хора.


Управителният съвет (УС) е органът, който управлява и представлява сдружението. Избира се от Общото събрание за срок от три години. Всички функции, права и задължения на УС са подробно описани в чл. 22 – 24 от Устава на Българска асоциация за управление на хора.

Състав на текущия Управителен съвет:

Председател:
Детелина Смилкова, вице президент, ВУЗФ Университет по финанси, бизнес и предприемачество

Членове:
Анелия Горгорова, управител, Key Success Indicators Tailor Made Business Solutions
Георги Първанов, член на борда на ICCI, управител на GP Career Club
Добромира Манасиева, ръководител Човешки ресурси, Experian Bulgaria
Светлана Вълева, ЧР консултант
Светослав Богатинов, директор Човешки ресурси, А Дейта Про
Христо Стоянов, ЧР консултант

Контролният съвет (КС) е органът, който контролира финансово-счетоводната дейност и изразходването на средствата в съответствие с приетия от общото събрание бюджет. Изборът, отговорностите и дейностите на КС са регламентирани в чл. 25 от Устава на Българска асоциация за управление на хора.

Състав на текущия Контролен съвет:

Председател:
Гергана Раковска, председател, Фондация на бизнеса за образованието

Членове:
Илиан Мушев, HR бизнес партньор, Белла България
Паулина Георгиева, управляващ директор, ТАУРУС консултантс


Повече информация за всеки от членовете на Управителния и Контролния съвет можете да видите ТУК

Copyright © 2019 БАУХ  | За реклама  | Контакти