Българска асоциация за управление на хора е неправителствена организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене:


преди 9 месеца
HR наука - HR образование - HR бизнес

Често се говори за връзката бизнес - образование. Поставя се като приоритет в стратегии, програми и бизнес планове.


Ние от БАУХ решихме да инициираме специализирано наше издание, в което да свържем по-конкретно HR наука – HR образование - HR бизнес.


Стартираме с един брой, в който ви представяме HR бакалавърски и магистърски програми на водещи университети в България. Вижте ТУК.

   Copyright © 2018 БАУХ  | За реклама  | Контакти