Българска асоциация за управление на хора е неправителствена организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене:


преди 1 година
Представете вашите проекти

Многобройните членове на БАУХ притежават богат експертен потенциал в сферата на управление на хора.  Постоянно търсим начини и форми да го изследваме и представим. Ето някои от нашите използвани формати: интервюта и статии в месечния бюлетин на Асоциацията; възможност за презентации на конференции; участие в ежегодния конкурс „HR награди на БАУХ“; организиране на конкретни по-малки срещи за споделяне на опит; осигуряване на възможности за публикации в медии и презентиране на международни събития.

За да сме по-успешни в нашите усилия имаме нужда от вашето съдействие. Разказвайте ни повече за вас и вашите проекти.

По-долу ви изброяваме няколко подобласти на съвременния HR и очакваме да ни изпратите кратка информация за проекти – ваши или на ваши клиенти/партньори. От вашите предложения ще направим селекция за Майската конференция на БАУХ, която тази година ще се проведе на 17-19 май 2018г. Мястото ще бъде обявено до дни.

Поканата е постоянно отворена, но за да се включите в програмата на конференцията трябва да изпратите предложения до 2 февруари 2018г. на адрес bapm@bapm.bg

Теми:

•    Culture & Change/ Организационна култура и промяна
•    Performance Management/ Управление на представянето
•    HR Transformation/HR Трансформация
•    Employee Engagement/ Ангажираност на служителите
•    HR Business Partnering/Моделът HR бизнес партньор
•    Employer Branding/Работодателска марка
•    Leadership, Succession Management/ Лидерство, Управление на приемствеността
•    Recruitment/ Talent acquisition/ Подбор/придобиване на таланти
•    Outsourcing & Shared Services/ Аутсорсинг и споделени услуги

Списък от теми не е краен. Можете да предлагате и други HR теми.

   Copyright © 2019 БАУХ  | За реклама  | Контакти