Българска асоциация за управление на хора е неправителствена организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене:


преди 9 месеца
Проект за нов Етичен кодекс на БАУХ

Представяме ви проект на Етичен кодекс (EK) на Българска асоциация за управление на хора, разработен от експертна група - членове на Асоциацията.
Проектът е одобрен от УС на БАУХ и ще бъде предложен за утвърждаване пред Общото събрание на 16.03.2018г. На този етап Етичният кодекс се предоставя за обсъждане пред всички членове на Асоциацията.
Предлагаме на вашето внимание пълните текстове на документа ТУК и споделяме решението на УС на БАУХ за поетапното му влизане в сила, а именно - предвижда се документът да бъде приет от всички членове на БАУХ в пълния му смисъл и впоследствие да се извърши избор на Комисия по професионална етика. Поради това номинациите и изборът на членове на Комисията се отлага за  последващ момент. Аргумент в полза на решението е и времевият интервал за влизане в сила на Кодекса, който съвпада с влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, водещ до  промяна на работната и бизнес среда и необходимост от допълнително адаптиране. Предвид горното не се обявява предвидената в документа процедура за номиниране на членове на Комисията за професионална етика на предстоящото заседание на Общото събрание на БАУХ (на 16.03.2018г.)   Copyright © 2018 БАУХ  | За реклама  | Контакти