Българска асоциация за управление на хора е неправителствена организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене:


преди 8 месеца
Споделете своите успешни проекти!

Членовете на БАУХ притежават богат експертен потенциал в сферата на управление на хора.  Постоянно търсим начини и форми да го представим. Ето някои от нашите използвани формати: интервюта и статии в месечния бюлетин на Асоциацията; възможност за презентации на конференции; участие в ежегодния конкурс „HR награди на БАУХ“; организиране на конкретни по-малки срещи за споделяне на опит – в различни формати; осигуряване на възможности за публикации в медии и презентиране на международни събития.


За да можем да ви представяме всичко, което текущо се случва в HR областта в България, разчитаме на вашето съдействие. Напомняме ви - разказвайте ни повече за вас и вашите проекти.


По-долу ви изброяваме няколко HR подобласти и очакваме да ни изпратите кратка информация за проекти – ваши или на ваши клиенти/партньори. Търсим както успешно реализирани практики, така и проекти, които не са довели до очакваните резултати – най-ефективно се учим от грешките си!


Поканата ни към вас е постоянно отворена, но колкото по-скоро ни изпратите предложения, толкова по-бързо ще намерим подходящия начин да ги представим пред гилдията. Лятото е подходящо време да случим и да подготвим интересни и полезни формати! Очакваме предложенията ви на bapm@bapm.bg 

Теми:

•Culture & Change/ Организационна култура и промяна
•Performance Management/ Управление на представянето
•HR Transformation/HR Трансформация
•Employee Engagement/ Ангажираност на служителите
•HR Business Partnering/Моделът HR бизнес партньор
•Employer Branding/Работодателска марка
•Leadership, Succession Management/ Лидерство, Управление на приемствеността
•Recruitment/ Talent acquisition/ Подбор/придобиване на таланти
•Outsourcing & Shared Services/ Аутсорсинг и споделени услуги

Списъкът от теми не е краен. Можете да предлагате практики/проекти/опит от други HR подобласти.


 

   Copyright © 2019 БАУХ  | За реклама  | Контакти