Българска асоциация за управление на хора е неправителствена организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене:


преди 6 месеца
Изискване за актуализация на данни

Уважаеми членове на Българска асоциация за управление на хора,
С оглед на изискванията* за водене на регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България, ви призоваваме да актуализирате своите данни чрез опцията в сайта на Асоциацията:
-  За индивидуални членове ТУК
-  За корпоративни членове ТУК
ВАЖНО: Изискването на Агенцията по вписванията е в регистъра да присъстват ТРИТЕ имена на всеки индивидуален член на ЮЛНЦ БАУХ. За целта трябва да попълните необходимите полета с вашите име, презиме и фамилия.
Благодарим ви за съдействието!


*На основание чл.33р, т.7 от НАРЕДБА № 1 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2007 г. ЗА ВОДЕНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ДОСТЪП ДО ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И ДО РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ. 

   Copyright © 2019 БАУХ  | За реклама  | Контакти