Българска асоциация за управление на хора е неправителствена
организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага
и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене:


преди 6 месеца
Старт на изборна кампания на БАУХ

От 14 януари 2019 година, стартира кампания по кандидатстване за членове на органи на Българска асоциация за управление на хора. Всеки редовен член на организацията има право да кандидатства. Номинационните форми за избор на член на Управителния съвет, за член на Контролен съвет, за председател на Контролен съвет, и за член на Етичната комисия трябва да се подадат до 15 февруари 2019 г. ТУК може да намерите правилата по отношение на процедурата.

   Copyright © 2019 БАУХ  | За реклама  | Контакти