Българска асоциация за управление на хора е неправителствена
организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага
и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене:


преди 12 месеца
Българска асоциация за управление на хора има нов Управителен съвет

На 22 февруари 2019 г. се проведе редовно отчетно-изборно събрание на Българска асоциация за управление на хора, на което бяха избрани нови членове на управляващите органи на Сдружението.

За членове на УС на БАУХ бяха избрани – по азбучен ред:
1.     Галина Лазарова Георгиева, Ръководител отдел „Човешки ресурси“, „Дунапак Родина“ АД
2.     Георги Кирчев Първанов, Управляващ директор, „Ситийм“
3.     Данаил Владимиров Кънчев, Business Operation Manager, Receipt Bank
4.     Зорница Димитрова Янкова, Директор „Трудово-правни отношения и регулаторни процеси“ за Европейското икономическо пространство, Hewlett Packard Enterprise
5.    Магдалена Николова Сергиева – Иванова, Директор „Човешки ресурси и администрация“, „Престиж-96“
6.     Миглена Иванова Узунова – Цекова, Старши директор „Човешки ресурси“ и член на Лидерския екип на „А1 България“
7.     Филип Костас Анастасиу, Директор „Човешки ресурси“, „МЕТРО Кеш енд Кери България“ ЕООД

За членове и председател на Контролния съвет бяха избрани – по азбучен ред:
1.     Анелия Петрова Горгорова, Управител на Casus Futura, Key Success Indicators, Creative Development Solutions
2.     Красимир Димитров Георгиев, Директор „Човешки ресурси“ на „ДСК Транс Секюрити“ ЕАД
3.     Нели Великова Христова – председател, Управляващ партньор на „Ин Мениджмънт“ ООД

За членове на Комисията по професионална етика бяха избрани – по азбучен ред:
1.    Васил Петров Арарски, Преподавател в магистърска програма по управление на човешките ресурси, Нов Български университет
2    Дария Евгениева Топалова, Мениджър „Човешки ресурси“ в „Плейтех“ ЕООД
3.     Деница Борисова Борисова, Ръководител „Човешки ресурси и правен“ във „Фесто Производство“ ЕООД
4.    Красимира Петрова Караджова, Заместник-началник отдел „Човешки ресурси“ и Ръководител АУЦ във „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД
5.     Радостина Добрева Пенева, Мениджър „Човешки ресурси“ в „Контур Глобал Марица Изток 3“

Пожелаваме успех във всички професионални предизвикателства на новите членове на управляващите органи на БАУХ!
Председатели на УС и на Комисията по професионална етика предстои да бъдат избрани от самите състави на двата органа – очаквайте допълнително информация.
Copyright © 2020 БАУХ  | За реклама  | Контакти