Българска асоциация за управление на хора е неправителствена организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене:


преди 3 месеца
Майска конференция на Българска асоциация за управление на хора 2019 г.

Ще ви очакваме на 30 и 31 май в хотел "Рила" в Боровец!
Запазете двете дати в календара си!
Майска конференция на Българска асоциация за управление на хора!

   Copyright © 2019 БАУХ  | За реклама  | Контакти