Българска асоциация за управление на хора е неправителствена
организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага
и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене:


преди 6 месеца
“Програмата “хвърля в дълбокото” по различните аспекти на управлението на човешки ресурси ”

В рубриката “ПОД СВЕТЛИНАТА НА ПРОЖЕКТОРИТЕ”


Представяме ви Клуба на сертифицираните HR професионалисти в България - интервю с Венета Христова


“Програмата “хвърля в дълбокото” по различните аспекти на управлението на човешки ресурси ”


Представете се


Казвам се Венета Христова и съм завърши трето ниво на сертификация, специализация „Генералист” през септември 2019 г. Преподавател съм във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” по учебни дисциплини, свързани с управлението на хора и по настояще съм Ръководител на магистърска програма „Управление на човешките ресурси” към Стопански факултет. Главен редактор съм на сп. „Социално-икономически анализи” и автор на над 60 публикации, част от които с фокус върху различни аспекти на управлението на хората в организациите.


С какво Сертификационната програма на БАУХ привлече вниманието Ви?


Широко разпространено в световната практика е сертифицирането на специалистите по управление на хора, поради изключителната им значимост за постигане целите на организациите. В нашата страна за сега това е единствената програма, реализирана от професионалисти за хора, които искат да заявят компетенциите си в сферата. След участието си в един от уебинарите, организирани от Сертификационната програма, окончателно се убедих, че има място и за „непрофесионалист” в областта на HR практиката като мен, човек, който преподава в университет, да положи усилия, за да потърси практически отговори на теоретичните си търсения.


Кои са предимствата и ползите от нея?


Програмата ни „хвърля” в дълбокото на практиката по различните аспекти на системата на управление на човешките ресурси чрез казуси и практически задания. Ползите за мен са безспорни – още веднъж получих доказателство, че ако искаме да имаме адекватно подготвени и успешно управляващи хората HR специалисти теорията и практиката трябва да вървят ръка за ръка и още повече да търсят и реализират възможности за взаимна колаборация.


Каква е ползата на бизнеса от Програмата?


За мен ползите от програмата на БАУХ са в няколко направления:


- Верифициране на амбициозните, търсещите и можещите специалисти в страната в сферата на управлението на хората, които заемат различни позиции в организациите, в които работят;


- Обмен на добри практики между различните организации във връзка с осъществяването на програми по привличане, формиране и развитие на човешките ресурси в страната;


- Изграждане на дългосрочна визия и провеждане на адекватни стратегии относно мениджмънта на най-дефицитния ресурс на компаниите у нас – хората.


Повече информация за Сертификационната програма на БАУХ може да намерите ТУК.


 
Copyright © 2020 БАУХ  | За реклама  | Контакти