Българска асоциация за управление на хора е неправителствена
организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага
и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене:


преди 3 месеца
COVID-19 - съвети и добри практики

Съпричастни към усложнената обстановка и с грижа за хората, предлагаме на вашето внимание някои основни принципи* на действие и добри практики, които могат да бъдат имплементирани във вашите организации:  • Следете ситуацията в страната и региона, сформирайте за целта работна група или кризисен щаб, чиито членове да информират лидерския ви екип на ежедневна база, както и при форсмажорни обстоятелства; 

  • Разработете стратегия, основаваща се на различните степени на тревога, обявени в страната ни, вкл. проследяване на движението на вашите служители във високорискови региони и евентуален техен контакт със заразени лица;

  • Говорете с хората от своя екип, както и с останалите си колеги, за да се информирате своевременно за тяхното здравословно състояние, необходимост от грижи за семейството и т.н., касаещо нуждата от проява на гъвкавост в работното време и/или работа от къщи, с цел превенция и управление на риска;

  • Нека бизнес пътуванията бъдат отменени, освен при изключителни обстоятелства;

  • Следвайте правителствените указания относно провеждането на външни събития.


Бъдете информирани и подготвени, защото ситуацията е динамична - търсете актуална информация само от съответните институции.


Погрижете се за хигиената на работното място, насърчавайте служителите също да го правят.


Сигурни сме, че вече имате план за действие в кризисни ситуации - актуализирайте го! Нека той да отчита текущите и потенциалните въздействия и да управлява специфичните бизнес рискове. Съобщавайте плана на ключови екипи и лица в бизнеса, прикрепете екип, който да действа по него. Грижете се за здравето, благосъстоянието и безопасността на хората *Повече информация, добри примери и съвети по темата, може да намерите ТУК и ТУК.


Ако считате, че има какво да споделите с колегите си и така да подпомогнете справянето със ситуацията - пишете ни, ние ще бъдем вашата платформа за споделяне и ще разпространим информацията до всички членове на БАУХ.
Copyright © 2020 БАУХ  | За реклама  | Контакти