Българска асоциация за управление на хора е неправителствена
организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага
и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене:


преди 3 месеца
Писмо-становище на БАУХ до Министерство на труда и социалната политика

Днес, 17 март 2020 г., Българска асоциация за управление на хора изпрати писмо-становище до Министерство на труда и социалната политика, в което поставя основни проблематични зони в тълкуването на Кодекса на труда и поставя реални казуси, стоящи пред специалистите по управление на човешки ресурси и бизнеса, касаещо извънредните мерки за ограничаване на разпространяването на COVID-19 чрез социална дистанция на работното място.


Вярваме, че ще получим конкретни отговори  и съдействие, за което ще ви държим в течение.


Сигурни сме, че Министерството на труда и социалната политика, както и целия Министерски съвет, работят за установяване на ясни, конкретни и полезни за бизнеса мерки за справяне със ситуацията, за което благодарим.


Ние подпомагаме процеса на сътрудничество, като отправяме конкретни запитвания и задаваме насоки, по които може да се работи.


ТУК може да намерите писмото, което изпратихме днес.
Copyright © 2020 БАУХ  | За реклама  | Контакти