Българска асоциация за управление на хора е неправителствена
организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага
и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене:


преди 2 години
Българска асоциация за управление на хора е член на Икономическия и социален съвет на България

Българска асоциация за управление на хора е член на Икономическия и социален съвет на България - "гражданския парламент" на страната, който изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.
Представител на БАУХ в трета група - на професионално-съсловните организации, е г-жа Миглена Узунова-Цекова, председател на УС на Асоциацията, чийто акцент в участието ще бъде дигитализацията на трудовите правоотношения - кауза на Българска асоциация за управление на хора, по която работим активно.
Copyright © 2022 БАУХ  | За реклама  | Контакти