Българска асоциация за управление на хора е неправителствена
организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага
и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене:
ПартньорстваБългарска асоциация за управление на хора е партньор на много професионални неправителствени организации, както и на редица събития, чиито теми са обвързани с управлението на хора.

 

Всяка покана за партньорство се разглежда съобразено с правилата и критериите, определени от УС на БАУХ, съотнесено към ползите за HR общността.

 

Асоциацията взаимодейства тясно с държавни институции и с всички асоциации за управление на хора, чиито държави членуват в Европейската асоциация за управление на хора.

Copyright © 2021 БАУХ  | За реклама  | Контакти