Българска асоциация за управление на хора е неправителствена организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене:
Партньорства

Асоциацията е търсен партньор на различни инициативи, свързани с управлението на хора – проекти, събития, проучвания. Всяко предложение за партньорство се разглежда внимателно, като винаги се взимат под внимание конкретните ползи, които то може да донесе за членовете на асоциацията.
Copyright © 2019 БАУХ  | За реклама  | Контакти