Българска асоциация за управление на хора е неправителствена организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене:
XVII Международна HR конференция "Building a Future-Ready Organization", 26-28.05.2016
 
Copyright © 2018 БАУХ  | За реклама  | Контакти