Българска асоциация за управление на хора е неправителствена организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене:
Конференция "Maximizing Human and Organizational Capabilities", 11 ноември 2016
 
Copyright © 2018 БАУХ  | За реклама  | Контакти