Българска асоциация за управление на хора е неправителствена организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене:
Конференция "Тук и сега: HR практиките, които работят", 13 октомври 2017 г.
 
Copyright © 2019 БАУХ  | За реклама  | Контакти