Българска асоциация за управление на хора е неправителствена организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене:
XIX Международна HR конференция, 17-19 май 2018 г.
 
Copyright © 2019 БАУХ  | За реклама  | Контакти