Българска асоциация за управление на хора е неправителствена
организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага
и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене:
Годишни награди 2019 г.
 
Copyright © 2021 БАУХ  | За реклама  | Контакти