Българска асоциация за управление на хора е неправителствена организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене:
За нас

Българска асоциация за управление на хора
е неправителствена организация с идеална цел, която е създадена, за да развива най-добрите професионални практики в управлението и развитието на човешкия капитал, чрез това да повишава добавената стойност за организациите и да допринася за обогатяване на потенциала и професионалната изява на хората. Асоциацията работи и в посока подпомагане и развитие на професионалистите в областта на управлението на човешките ресурси, издигане статута на професията и установяване на високи стандарти в работата, съизмерими със световните практики и тенденции в професията.

Годината на учредяване на Асоциацията е 2000, което я позиционира в юношески стадий. Това означава, че е организация в интензивно развитие, което носи предимства и предизвикателства. Понастоящем Асоциацията има над 850 индивидуални и корпоративни членове, работещи в сферата на управлението и развитието на човешкия капитал като ръководители на дирекции и отдели по човешки ресурси в български и мултинационални компании, мениджъри по обучение и развитие, експерти в подбора и селекцията на персонал, управлението на възнагражденията и придобивките. Сред членовете ни са и мениджъри и специалисти от консултантски компании, академични преподаватели, ескперти в областта на комуникациите.
Асоциацията инициира политики на «отворените врати», което се изразява в процес на широко ориентиране към хора, извън професията на специалиста по човешки ресурси: към мениджъри и специалисти, които управляват хора и екипи, към представители на обществени и професионални организации, споделящи разбирането за високата стойност на най-ценния актив – хората.

Българска асоциация за управление на хора е член на Европейската Асоциация за управление на хората (EAPM) и на Световната федерация на асоциациите за управление на човешки ресурси (WFPMA).

Асоциацията е инициатор и организатор на редица събития от професионален и социално-тематичен тип: конференции, дискусионни форуми, Академия и Училище за мениджъри и специалисти по човешките ресурси, образователни сесии и семинари, събития за споделяне знания, ноу-хау и конкретни практики и решения в областта на управлението на хора.

Българската асоциация за управление на хора е гарант за активен обмен на информация между членовете си и чрез интензивни вътрешни комуникации и поддържане на уеб страница, където са достъпни месечен електронен бюлетин за новини и актуална информация в областта на човешките ресурси, резултати и анализи от международни и национални изследвания и прогнози, съобщения за предстоящи събития и дейности на сдружението.
 
Copyright © 2019 БАУХ  | За реклама  | Контакти