Българска асоциация за управление на хора е неправителствена
организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага
и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене:
ПроектиРаботата на проектен принцип е един от акцентите на формите на взаимодействие, които БАУХ осъществява. Този подход касае не само европейски проекти в партньорство с други държави и институции, но и е метод в работния процес, на който екипът залага, съобразено с тенденциите в управлението на хора.Copyright © 2021 БАУХ  | За реклама  | Контакти