Българска асоциация за управление на хора е неправителствена
организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага
и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене:
Заявка за корпоративно членство
Информация за компанията
Име на компанията:*
Град:*
Адрес:*
Булстат:*
ДДС номер:*
МOЛ:*
Уебсайт:*
Брой служители в компанията:*
Индустрия:*
 
Брой служители в HR отдела:*
Мултинационална ли е компанията:* Да Не
Има ли синдикални организации в компанията:* Да Не
Лице за контакт
Име:*
(посочете три имена)
Позиция:*
E-mail:*
Телефон:*
Адрес:*
Членски внос
За нови организации - членове. Ако се присъедините в периода:
Встъпителна такса Януари-Дек Април-Дек Юли-Дек Октомври-Дек
с под 50 служители 100 лв. 250 лв. 185 лв. 125 лв. 65 лв.
51 – 250 служители 100 лв. 500 лв. 375 лв. 250 лв. 125 лв.
с над 251 служители 100 лв. 800 лв. 600 лв. 400 лв. 200 лв.
Кратко описание на компанията:*
Списък на служителите, които желаете да бъдат
включени в базата данни на асоциацията
Име:*
(посочете три имена)
Позиция:*
Е-mail:*
Телефон; Факс:*
Адрес:*
Политика за поверителност на данните
Copyright © 2022 БАУХ  | За реклама  | Контакти