Българска асоциация за управление на хора е неправителствена
организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага
и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене:
Заявка за индивидуално членство
Лична информация
Обръщение:*
Име:*
Презиме:*
Фамилия:*
Коя година сте започнали да практикувате УЧР професията:*
Образование:*
Информация за контакти
E-mail:*
Телефон:*
Адрес:*
Професионална информация
Месторабота:*
Позиция:*
Професионална информация
Брой служители в компанията:*
Индустрия:*
 
Брой служители в HR отдела:*
Мултинационална ли е компанията:* Да Не
Има ли синдикални организации в компанията:* Да Не
Информация за позицията ви
Ниво в йерархията:*
Членски внос
За нови членове. Ако се присъедините в периода:
Членски внос Встъпителна такса Януари-Дек Април-Дек Юли-Дек Октомври-Дек
Учащи 10 лв. 50 лв. 40 лв. 30 лв. 15 лв.
Работещи 50 лв. 100 лв. 75 лв. 50 лв. 25 лв.
 
За членове на БАУХ
Учащи 50 лв.  (Необходимо е да представите документ за редовно обучение)
Работещи 100 лв.
Данни за фактура
Име на компанията:*
Град:*
Адрес:*
Булстат:*
ДДС номер:*
МOЛ:*
Политика за поверителност на данните
Copyright © 2022 БАУХ  | За реклама  | Контакти