Българска асоциация за управление на хора е неправителствена организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене:
Семинари

Регулярно асоциацията организира различни семинари, посветени на актуални проблеми в областта на управлението на хора. Същевременно обаче предлагат разнообразие. Работни формати, практически обучения, интерактивни методи, нетуъркинг събития, интересни предизвикателства – всичко това е част от семинарите на асоциацията.
Copyright © 2019 БАУХ  | За реклама  | Контакти