Българска асоциация за управление на хора е неправителствена
организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага
и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене:
Семинари

Асоциацията организира различни семинари и дискусии, посветени на актуални теми в сферата на управлението на хора.

Календар на семинарите за 2020 г. вижте ТУК
Copyright © 2021 БАУХ  | За реклама  | Контакти