Българска асоциация за управление на хора е неправителствена
организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага
и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене:
Актуализация на данни

Чрез бутон „Актуализация на индивидуално членство“ можете да попълните актуални данни за вашето индивидуално членство. Ако желаете да актуализирате информацията за вашето корпоративно членство, използвайте бутон „Актуализация на корпоративно членство“ .


Copyright © 2022 БАУХ  | За реклама  | Контакти