Българска асоциация за управление на хора е неправителствена
организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага
и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене:
Визия и мисия

Визия:

Гарант за професионализъм и качество в управлението на хораМисия:


Подкрепяме развитието на обществото като създаваме условия за развитие на хората и организациите.

Copyright © 2021 БАУХ  | За реклама  | Контакти