Българска асоциация за управление на хора е неправителствена организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене:
Визия и мисия


Визия:
Гарант за професионализъм и качество в управлението на хора

Мисия:
Подкрепяме развитието на обществото като създаваме условия за развитие на хората и организациите.


Copyright © 2019 БАУХ  | За реклама  | Контакти