Българска асоциация за управление на хора е неправителствена
организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага
и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене:
ДейностиБългарска асоциация за управление на хора организира дискусионни форуми, уъркшопове, обучения, семинари, работни срещи и конференции, които подпомагат функцията й на платформа за споделяне на добри практики, опит и знания.
Всички събития се обявяват в официалния сайта на Асоциацията в раздел СЪБИТИЯ, информация за тях се разпространява в електронните бюлетини на организацията, чрез директни мейли и страници в социалните медии.

Организираме ежегодно два пъти в годината международни конференции, на които чрез дискусии и споделяне участниците придобиват допълнителна експертиза и обменят опит.

Един от най-големите проекти на БАУХ е конкурсът за Годишните HR награди, който отличава иновативни и успешни практики, реализирани на национално ниво (в България).
Copyright © 2022 БАУХ  | За реклама  | Контакти