Българска асоциация за управление на хора е неправителствена
организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага
и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене:
За рекламаОдобрено от УС на 28.09.2010 г.
Валидно от  01.10.2010 г.

Българска асоциация за управление на хора ви предоставя възможност да рекламирате чрез:
 
Директен имейл
 
Рекламно съобщение, което се изпраща в рамките на работното време чрез директен мейл до всички членове на БАУХ, над 2000.
Предлагаме различно ценообразуване, в зависимост от статуса на компанията, която адресира съобщението и от неговото съдържание – вж. по-долу в таблицата.
Повече информация за техническите изисквания вижте ТУК
Необходимо е да го заявите предварително и да ни изпратите материалите по мейл – до два работни дни преди датата на пускане на съобщението. В посочените цени се включва прикачен файл до 1 страница.

Цените са без ДДС.Отстъпки:
по договарянеСедмичен електронен бюлетин


Седмичният електронен бюлетин на БАУХ, т.нар. Рубрики, се изпращат чрез директен мейл до всички членове на БАУХ, над 2000, всяка сряда.
Предлагаме различно ценообразуване, в зависимост от статуса на компанията, която адресира съобщението и от неговото съдържание – вж. по-долу в таблицата.
Повече информация за техническите изисквания вижте ТУК
Необходимо е да го заявите предварително и да ни изпратите материалите по мейл – до два работни дни преди датата на пускане на Рубриките.

Цените са без ДДС.


При обем на pdf файла от повече от една страница, всяка следваща страница се заплаща по 25 лв. /за членове/ и по 40 лв. /за нечленове на БАУХ/.

Отстъпки:

-    Втора публикация в рамките на месец – 5 % отстъпка;

Отстъпки при едновременно заявяване на публикации:
- на четири публикации – 7% отстъпка върху общата сума;
- на пет до дванадесет публикации – 10 % върху общата сума;
- публикации за период по-голям от три месеца – отстъпка по договаряне


Месечен електронен бюлетин

Месечният електронен бюлетин на БАУХ, т.нар. Информатор, се изпраща чрез директен мейл до всички членове на БАУХ, над 2000 и се публикува в сайта на Асоциацията – в размер А4, pdf формат.
Предлагаме различно ценообразуване, в зависимост от статуса на компанията, която адресира съобщението, обема и от неговото съдържание – вж. по-долу в таблицата.
Повече информация за техническите изисквания вижте ТУК
Необходимо е да го заявите на 1-во число на месеца, в който искате да бъде публикувано и да ни изпратите материалите по мейл.

Цените са без ДДС.


Отстъпки при едновременно заявяване на публикации:

- на две публикации в последователни издания - 10 % отстъпка, върху общата сума;
- на три публикации в последователни издания - 15% отстъпка, върху общата сума;
- на шест публикации в последователни издания - 20% отстъпка, върху общата сума.
 

Контакт за подаване на заявка за публикация:
Екатерина Тонова
etonova@bapm.bg


Условия за плащане:
Разплащателна сметка:
IBAN BG23BPBI79401055944001
BIC - BPBIBGSF
Юробанк България АД
Клон - София, ул. Съборна 3


Плащането се осъществява при финализиране на заявката и преди публикуване на съобщението.
 
 


Copyright © 2021 БАУХ  | За реклама  | Контакти