Българска асоциация за управление на хора е неправителствена
организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага
и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене:


преди 1 година
BAPM now offers useful content and in its Youtube channel

Want to learn more about the HR environment in Bulgaria?
Subscribe to the youtube channel of the Association of Bulgarian HRs HERE! We guarantee useful and relevant video content!
Copyright © 2019 БАУХ  | За реклама  | Контакти