Българска асоциация за управление на хора е неправителствена
организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага
и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене:


преди 11 месеца
Деница Борисова е председател на Комисията по професионална етика на БАУХ


Деница Борисова, Ръководител отдел „Човешки Ресурси и правен“ на „Фесто Производство“ ЕООД е председател на новоизбраната Комисия по професионална етика на Българска асоциация за управление на хора. Това стана ясно на 14 март 2019 г., когато се проведе и първата среща на избраните от Общото събрание членове на Комисията – освен Деница, в нея влизат и Васил Арарски, Дария Топалова, Красимира Караджова и Радостина Добрева.
Деница Борисова има почти 20 години опит в Управлението на Човешки ресурси, преподавател по УЧР на бакалаври и МВА вече 13 години. Има опит в етичната и ЧР комисии на ГБИТК, участва в КС по ПОО към МОН, един от създателите на Етичния кодекс на БАУХ.
Пожелаваме й успех!
Copyright © 2020 БАУХ  | За реклама  | Контакти