Българска асоциация за управление на хора е неправителствена организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене:

За да прочетете повече, кликнете върху съответното изображение.


Председател на Управителния съвет на БАУХЧленове на Управителния съвет на БАУХ

 
Председател на Контролния съвет на БАУХЧленове на Контролния съвет на БАУХ 

Copyright © 2019 БАУХ  | За реклама  | Контакти