Българска асоциация за управление на хора е неправителствена организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене:

Кандидатури* за членове на Управителния съвет на БАУХ /по азбучен ред/:
*За да прочетете повече за съответния кандидат, кликнете върху изображението.

   

   

     

                                                       
     

 


Кандидатури за членове на Контролния съвет на БАУХ /по азбучен ред/:

   

 


Кандидатури за председател на Контролния съвет на БАУХ:
Кандидатури за членове на Етичната комисия на БАУХ /по азбучен ред/:

   

   

 
 

   

 
  

 
 

Copyright © 2019 БАУХ  | За реклама  | Контакти