Българска асоциация за управление на хора е неправителствена организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене:
XVIII Международна HR конференция, 11-13 май 2017г.
 
Copyright © 2018 БАУХ  | За реклама  | Контакти