Българска асоциация за управление на хора е неправителствена
организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага
и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене:
За нас
Българска асоциация за управление на хора е професионална неправителствена организация с идеална цел, чиято главна функция е да бъде платформа за споделяне на опит и знания между нейните членове с оглед повишаване на общото ниво на експертиза в общността, съобразено с динамиката на бизнес средата в България.

Асоциацията е създадена през 2000 г., за да развива най-добрите професионални практики в управлението и развитието на човешкия капитал и  работи в посока подпомагане и развитие на професионалистите в областта на управлението на човешките ресурси, издигане статута на професията и установяване на високи стандарти в работата, съизмерими със световните практики и тенденции в професията.


Мисията на БАУХ е да подкрепя развитието на обществото като създаваме условия за развитие на хората и организациите.

Да развива, да верифицира и награждава знанията, уменията и добрите практики на HR професионалистите в България и техните организации.

Ние сме организация, която насърчава споделянето и си взаимодейства и партнира с други професионални неправителствени организации, както и с държавни институции.

Понастоящем в БАУХ членуват над 850 индивидуални и корпоративни членове, работещи в сферата на управлението и развитието на човешкия капитал – те са от различни компании, от разнообразни отрасли и индустрии.


Наши членове са ръководители на дирекции и отдели по човешки ресурси в български и мултинационални компании, мениджъри по обучение и развитие, експерти в подбора и селекцията на персонал, управлението на възнагражденията и придобивките. Сред членовете ни са и мениджъри и специалисти от консултантски компании, академични преподаватели, ескперти в областта на комуникациите.


Българска асоциация за управление на хора е член на Европейската Асоциация за управление на хората (EAPM) и на Световната федерация на асоциациите за управление на човешки ресурси (WFPMA).
Copyright © 2022 БАУХ  | За реклама  | Контакти