Българска асоциация за управление на хора е неправителствена
организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага
и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене:
Актуализация на корпоративно членство
Информация за компанията
Име на компанията:*
Град:*
Адрес по регистрация:*
Адрес за кореспонденция:*
Булстат:*
ДДС номер:*
МOЛ:*
Уебсайт:*
Брой служители в компанията:*
Индустрия:*
 
Брой служители в HR отдела:*
Мултинационална ли е компанията:* Да Не
Има ли синдикални организации в компанията:* Да Не
Лице за контакт
Име:*
(посочете три имена)
Позиция:*
E-mail:*
Телефон:*
Адрес:*
Кратко описание на компанията:*
Списък на служителите, които желаете да бъдат
включени в базата данни на асоциацията
Име:*
(посочете три имена)
Позиция:*
Е-mail:*
Телефон; Факс:*
Адрес:*
Коя година сте започнали да практикувате УЧР професията:*
Образование:*
Притежавате ли професионален HR сертификат?:* Да Не
Ако да, от къде?:
Политика за поверителност на данните
Copyright © 2022 БАУХ  | За реклама  | Контакти