Българска асоциация за управление на хора е неправителствена организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене:
Защо да стана член?
Асоциацията предлага на своите членове:
 • Контакти – Осигуряваме Ви възможност за създаване на мрежа от контакти с професионалисти, консултанти и треньори, специализирали в областта на човешките ресурси;
 • Споделяне на знания и развитие в професията – ние сме инициатори и организатори на регулярни събития за представяне и диксутиране на практики и модели за решения на широк спектър от професионални въпроси
 • Национални конференции с международно участие – Провеждаме годишна лятна конференция и есенен форум с участие на изявени български и чуждестранни лектори по актуални въпроси за развитието и управлението на човешките ресурси
 • Бюлетин – Получавате безплатен абонамент за месечното издание на асоциацията с актуални новини и теми от сферата на управлението на човешките ресурси и дейността на Асоциацията
 • Библиотека – На Ваше разположение са книги и периодична литература в областта на управлението на човешките ресурси
 • Отстъпки – Получавате отстъпки за участие във всички прояви организирани от Асоциацията, както и при покупка на професионална литература, която Асоциацията предлага
 • Интернет страница - В момента сте на новата Интернет страница, чрез която ще ви предложим повече и по- интерактивни услуги
 • FB страница и LinkedIn група
 • Стажове – Асоциацията играе ролята на посредник между различни програми и образователни институции и бизнес организациите
 • Анализи и доклади от проведени изследвания, реализирани проекти и международни практики
 • Регулярна вътрешна комуникация  – Запознаваме Ви с нови продукти в областта на човешките ресурси, модерни методи за управление, успешно осъществени проекти и друга информация чрез семинари, рекламни материали, статии в ежедневници и бюлетина на Асоциацията
 • Професионална изява на членовете – Асоциацията си партнира с български професионални печатни издания и Ви дава възможност да публикувате статии, с цел споделяне на добри практики и познания в областта на човешките ресурси. Може да се изявите и чрез участие в семинари и работни срещи като лектори или консултанти. Ще приветстваме всяка инициатива от Ваша страна за подпомагане дейността на асоциацията
 • Реклама – Предлагаме Ви услугата “разпространение на рекламни съобщения и материали до всички членове на асоциацията по електронен път”.Copyright © 2019 БАУХ  | За реклама  | Контакти