А ако служителите мислят и действат като предприемачи?

КОГА? 21 юни 2018 г., 10.00 - 13.00 часа
КЪДЕ? Essence Center /София, ул. "6-ти септември" 37/

УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ:
Събитието е отворено без такса за членове на БАУХ, но изисква предварителна регистрация.
За нечленове на БАУХ участието в събитието изисква заплащане на такса от 20 лв. с ДДС. Заплащането се случва предварително по банков път или в брой в деня на събитието, срещу съответните документи.
Ако сте направили регистрация за участие, но нямате възможност да присъствате на събитието, ви молим да ни информирате своевременно.
 
*Име:
 
*Фамилия:
 
*Компания:
 
*Позиция:
 
*Телефон:
 
*E-mail:
 
Член на Българска асоциация
за управление на хора:*
Да Не
 
Моля, посочете данни за фактура, ако желаете да ви бъде издадена такава, както и предпочитан начин за заплащане на таксата /предварително по банков път или в брой на място в деня на събитието/. Отнася се за нечленове на БАУХ. Ако сте член на БАУХ, моля посочете само N/A.:*
Съгласен/на съм с посочените условия
за регистрация:*
Да