Менторска програма на БАУХ - уебинар "Коучинг умения“

Кога: 15 март 2019 г.
Начало: 16:00 ч.
Къде: Уебинарът е онлайн семинар, който се провежда в уеб пространството. Участниците могат да бъдат в различни точки на света. Ще получите допълнителни инструкции по мейл в дните преди уебинара.
Достъп: Свободен за членове на БАУХ, но изисква регистрация ТУК
ВАЖНО: Събитието ще бъде записано на видео. Записът ще бъде използван за целите на Българска асоциация за управление на хора.
 
*Име:
 
*Фамилия:
 
*Компания:
 
*Позиция:
 
*Телефон:
 
*E-mail:
 
Член на Българска асоциация
за управление на хора:*
Да Не
 
Как може да използвате коучинг умения във Вашия професионален и личен живот?:*
Съгласен/на съм с посочените условия
за регистрация:*
Да