Burnout или професионално прегаряне - как ни засяга на лично и корпоративно ниво


Професионалното прегаряне е синдром на изчерпването и достигането до крайно физическо и психическо изтощение. То се разглежда като професионален феномен, но влияе върху всички аспекти на личността – физиологични, емоционални, поведенчески, включително проява на суицидни настроения. В последните години изследванията обхващат все по-широк кръг от професии, а съвсем наскоро Световната здравна организация обърна специално внимание на проблема, като го вписва в Раздел "Ментално здраве" и го дефинира като "хроничен стрес на работното място". Българска асоциация за управление на хора представя темата пред своите членове, като акцентът ще е върху отпечатъците на Синдрома върху личността, но и върху бизнеса.
Кога: 23 юли 2019 г.
Начало: 09:00 ч.
Край: 13:00 ч.
Къде: Българска стопанска камара, София 1000, ул. Алабин 16-20 
Достъп: Свободен за членове на БАУХ, но изисква регистрация
ВАЖНО: На събитието ще бъдат правени снимки и видео материали. Те ще бъдат използвани за целите на Българска асоциация за управление на хора.
 
*Име:
 
*Фамилия:
 
*Компания:
 
*Позиция:
 
*Телефон:
 
*E-mail:
 
Член на Българска асоциация
за управление на хора:*
Да Не
Съгласен/на съм с посочените условия
за регистрация:*
Да