GDPR, анализ на риска и оценка на въздействието

На 26 ноември 2019 г. Българска асоциация за управление на хора организира събитие на тема "GDPR, анализ на риска и оценка на въздействието".
На събитието ще бъдат правени снимки и видео записи, които ще се използват за целите на БАУХ.
 
*Име:
 
*Фамилия:
 
*Компания:
 
*Позиция:
 
*Телефон:
 
*E-mail:
 
Член на Българска асоциация
за управление на хора:*
Да Не
*Код:
Съгласен/на съм с посочените условия
за регистрация:*
Да